Kristavi Ehitus OÜ

Oleme Eesti ehitusturul tegutsenud alates 2002.a. algusest. Alustasime katusetöödest ja väiksematest üldehitustöödest eraisikutele ja firmadele. Tänaseks teeme erinevaid üldehitus-, remondi-, viimistlus- ja renoveerimistöid kontorites, eramutes, tootmishoonetes ja põllumajandus hoonetes peatöövõttu. Pidevalt töötava kontoripersonali arvu oleme püüdnud hoida minimaalsel vajalikul tasemel, mis võimaldab üldkulud madalal hoida ja seeläbi konkurentsivõimelisemat hinda pakkuda. Kõik vajalikud spetsialistid ja töölised töötavad lepingulistel alustel ja nende kvalifikatsioon vastab täiel määral tehtavate tööde iseloomule. Personali koguarv muutub sesoonselt ja sõltub parajasti käsilolevate tööde mahust. Vajadusel kasutame kitsalt spetsialiseerunud alltöövõtjaid.